+372 521 6455 telli@linery.ee
PELLON CLIMATE

Üheks hea lauda näitajaks on korralik ventilatsioon

Heas laudas saavad loomad käituda loomu-omaselt, neil on hea olla, stressifaktoreid vähem, toot-likkus suurem. Üheks hea lauda näitajaks on korralik ventilatsioon, mis loob lauta õige kliima. See omakorda tagab loomade hea tervise ja ühtlasi näitab looma-omanike suhtumist oma loomadesse.

Korralik ventilatsioon peab laudast välja viima kahjulikud gaasid ja veeauru ning loomade poolt eraldatava soojuse. Seejuures tuleb arvesse võtta, et mida tootlikum on loom, seda suurem on tema poolt toodetud soojuse ja veeauru hulk. Hoonete kesine ventileerimine aga ei põhjusta ainult loomade terviseprobleeme, vaid võib kaasa tuua ka hoonete konstruktsioonide nõrgenemist.

Hea loomulik ventilatsioon sõltub lauda mõõtmetest, õhu sisse-ja väljavooluavade paiknemise kõrguste erinevusest. Õhu sissevooluavade kogu-pindala peaks moodustama 50-70% väljalaskeava ristlõike pindalast ja nad peaksid olema lauda seintes võimalikult võrdselt jaotatud. Sissevooluava peaks paiknema vähemalt 2 meetri kõrgusel põrandast ning sissetulev külm õhk ei tohiks langeda otse loomade peale. Vajadusel tuleks kasutada õhusuunajaid.

Väljavooluava suurus peab olema vastavuses loomade arvuga, loomade poolt toodetava soojusega ning laudaõhu ja välisõhu temperatuuride vahega. Lauda suhteline õhuniiskus ei tohiks ületada 80%. Kui niiskuse tase on kõrgem, tuleks rakendada kondenseerivat ja väljajuhtivat ventilatsioonisüsteemi.

Ventilatsiooni valikul tuleks lähtuda eelkõige sellest, millistele loomadele laut on mõeldud. Näiteks sead ja kanad on madalamate temperatuuride osas tundlikumad, veised samas taluvad jahedamat temperatuuri paremini kuna nende soojustootlikkus on suurem. Samas ei tohiks aga arvestamata jätta temperatuuri mõju veiste piimatoodangule. Temperatuur laudas peab jääma vahemikku -5 kuni +25°C. Vastasel juhul piimatoodang väheneb.

Sigade puhul on õige ruumitemperatuur väga oluline, kuna neil puudub arvestatav karvkate. Kui temperatuur on nende jaoks liiga kõrge või hoopis liiga madal, langeb kohe sigade juurdekasv. Sigalate ventilatsiooni võib lahendada nii sundventilatsiooni näol, kui ka vabaventilatsioonina. Eelistatud on sundventilatsioon, kuna sead vajavad stabiilset temperatuuri. Sundventilatsiooni puhul on mitmeid valikuid. Valida võib ülerõhu-, alarõhu- või neutraalse ventilatsiooni vahel. Neutraalse ventilatsiooni korral toimuvad nii õhu sissevool, kui ka väljavool ventilaatorite abil.

Linery OÜ pakub parima ventilatsioonilahenduse saavutamiseks Pellon Climate venti-latsioonisüsteeme. Pelloni ventilatsioonikorstnad ja detailid on tehtud polüuretaanist, mis annab neile teatud eelise tavapäraste ventilatsioonitarvikute ees. Pelloni ventilatsiooniseadmetel on hea isoleerimisvõime, ei teki kondensatsiooni ega niiskust, ei külmu ega roosteta. Kuiva ja sileda pinna tõttu on detailid isepuhastuvad. Ühtlasi ei teki ka reaktsiooni erinevate gaasidega. Pelloni lahenduste hulgas on näiteks nutupind, tasakaalustatud ja kombineeritud ventilatsioon.

Nutupinna kasutamine tagab hoonesisese värske õhu ühtlase jagunemise. Siseneva külma ja sooja laudaõhu kokkupuutel nutupinnal tekib aur, mille veeks muutumisel vabaneb energia, mis soojendab sisenevat õhku. Hoones ei ole tuuletõmbust, sisenev õhk on soojem kui välistemperatuur – mugav nii loomadele kui inimestele.

Tasakaalustatud ventilatsiooni eelisteks on madal energiakulu, efektiivne õhuvahetus ja sobivus kõikidesse hoonetesse. Tasakaalustatud ventilatsiooni korral on kasutusel sisselaskekorstnad, milles on ventilaatorid ja mille korral sisse tuleva õhu hulk on reguleeritav. Lisaks on võimalik korstnatele paigaldada klappseadmed, mis reguleerivad õhuvoolu ventilaatoritega sünkroonselt.

Lauta võib paigaldada ka tunnelventilatsiooni, millega ei kaasne tuuletõmbust ja mis on efektiivne lahendus enamikele lautadest. Süsteemi on võimalik ehitada täielikult või osaliselt tunnelstruktuuriga. Sisselaske võib paigaldada seinale või katusele.

Lisaks ventilatsioonikorstnatele ja muudele seadmetele saab paigaldada lauta ka mitteroostetavast anoodkaitsega alumiiniumist valmistatud deltatoru või kaksiktoru, mille eesmärgiks on sisselastava õhu soojendamine. Kaksiktoru kasutatakse, kui õhu sisselaske avad paiknevad seinal, deltatoru katuseavade korral.

Lisaks õhuvoolude juhtimisele on oluline kuumadel suvepäevadel hoida laudas ka piisavat niiskust ning korraldada jahutus võimaliku ülekuumenemise vastu. Pellon pakub selle jaoks niisutussüsteemi, mis samaaegselt jahutades ja niisutades, ka puhastab lauta. Selline süsteem säästab vett ja pesuaega poole võrra. Niisutussüsteem on seadistatud leotama peatselt pestavaid üksuseid iga paari tunni tagant 1-2 päeva jooksul. Paakunud ja kuivanud mustusekihid pestakse peale leotamist survepesuriga väga kergelt ära. Perioodiline leotamine hoiab kokku märkimisväärse koguse vett, kuna pihustatakse ainult selline kogus vett, mida pinnad saavad imada. Niisutamine toimub umbes 5 minutit iga 1-2 tunni tagant.

Niisutussüsteem on ka hea vahend näiteks põrsastele puhtuse pidamise õpetamiseks. Põrsad teatavasti valivad endale magamiseks kõige kuivema koha ja kui selleks on põrandarestid, siis magavad nad seal ning teevad väljaheited mujale. Kui aga põrandareste aeg-ajalt niisutada, siis valivad nad magamiseks muu koha ja teevad oma väljaheited restidele. Niisutamine toimub umbes 2 minutit iga poole tunni tagant.

Suvekuumuses saab süsteemi kasutada õhu niisutamiseks. Samaaegselt võimaldab see loomadel end jahutada niisutades oma nahka, mis eraldab kuivades soojust ja langetades kehatemperatuuri. Niisutamine toimub umbes 30 sekundit iga 1-4 minuti tagant.

Seega oma loomade heaolu nimel on mõistlik paigaldada lauta korralikult toimiv ventilatsioonisüsteem (vajadusel koos niisutussüsteemiga), et tagada loomade mugavus, tootlikkus ja ka hea tervis aastaringselt.

Lae brožüür alla SIIT